Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KRHZ-KE-104/2018 bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
1/2018 vypracovanie Komunitného plánu obce Pinkovce MOAD s.r.o.
200.00 €
1/2018 združené nakladanie s odpadmi z obalov Natur - Pack, a.s.
0.00 €
1/2018 Vypracovanie projektu OZ - Nová šanca v Medzibodroží
500.00 €
1/2017 domáce kompostovanie Združenie obcí UH - Olšava
8240.00 €
171215-MST-2-1 Opätovné podanie žiadosti o nenávratný fianančný príspevok z PPA Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
22/2016 audit účtovnej závierky za rok 2016 Ing. Jozef Rešetár, audítor
450.00 €
2/2017 smernica pre verejné obstarávanie MOAD s.r.o.
130.00 €
1/2017 Inštalácia a nastavenie program. vybavenia pre používanie čítačky eID preukazov SMILES SK s.r.o.
0.00 €
119211 08U03 poskytnutie dotácie z EF Environmentálny fond
39662.00 €
1/2016 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pinkovce GROUP JM s.r.o.
41929.00 €
1/2016 zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov Natur - Pack, a.s.
0.00 €
14/2015 audit účtovnej závierky k 31.12.2015 Ing. Jozef Rešetár, audítor
500.00 €
1/2016 stavba Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce Plynmont Humenné, s.r.o.
114940.49 €
č.171215-MST-2-1 Vyhotovenie žiadosti o fin.príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Premier Consulting, spol. s r.o.
896.00 €
2015 zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov Natur - Pack, a.s.
0.00 €
250315-MST-1 Zánik Zmluvy č.250315-MST-1 Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
1/2015 predaj pozemkov Obec Pinkovce
7000.00 €
8/2015 správa audítora za rok 2014 Ing. Jozef Rešetár, audítor
450.00 €
1/2015 Pracovná zdravotná služba Vladimír MIŠĽAN ml.
60.00 €
250315-MST-1 Rekonštrukcia nevyužitého objektu-Obecný dom Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
Dodatok č.1/2015 zber, odvoz a zhodnotenie použitých batérii a akumulátorov AKU-TRANS spol.s r.o.
0.00 €
2014 audítorská správa za rok 2013 Ing. Jozef Rešetár, audítor
400.00 €
2013 zber použitých batérií a akumulátorov E.M.J.- Invest Metal, s.r.o.
0.00 €
1/2013 prenájom dielne Obec Pinkovce
119.37 €
22/068/07 Zmluva o úvere - Dodatok č.2 Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €