Kontakt:

Napíšte nám:

Obec

Obec Pinkovce leží v juhovýchodnej časti okresu Sobrance v najvýchodnejšej časti Východoslovenskej nížiny na nánosovom vale rieky Uh. Jej poloha je podmienená smerom toku menovanej rieky. Je to jedna ulica z dvoch tretín skoro priama až tretia tretina sa ohýba do pravého uhla na tom mieste, kde sa týmto smerom ohýba aj tok rieky. Na východ a juhovýchod od obci prebieha štátna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou. Z časti tvorí hraničnú čiaru rieka Uh .

 

Susedné obce

 

Na juhozápad od obce je pomerne veľká obec Lekárovce, s ktorou sú Pinkovce spojené cestou, ktorá vedie po hrádzi rieky. Na severozápad leží obec Bežovce, s ktorou sú Pinkovce spojené cestou buď cez Lekárovce alebo obec Záhor, ktorá leží na severovýchod od Pinkoviec.

 

Naša obec oproti menovaným susedným obciam je položená najvyššie. Má aj najlepší chotár v rozlohe 318 hektárov. Je to odlesnená rovina s nevýraznými pieskovými presypmi.