Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt


Toto webové sídlo www.pinkovce.sk spravuje Obec Pinkovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).


Správca obsahu: 

Obec Pinkovce

Adresa:
Obecný úrad Pinkovce

Pinkovce 29

072 54 Lekárovce

IČO: 00 325 627

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Sobrance
Počet obyvateľov: 178
Rozloha: 314 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1343

Všeobecné informácie: ocupinkovce@vknet.sk 
Podateľňa: ocupinkovce@vknet.sk
Starosta : Ján Kočiš, ocupinkovce@vknet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocupinkovce@vknet.sk


Sekretariát: 
Tel.: 056 / 659 02 23 
Fax: 056 / 659 02 23, Email: ocupinkovce@vknet.sk


Kompetencie:
Obec Pinkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Pinkovce je zriadeny v Sobranciach

 

Úradné hodiny:

 

Pondelok - Piatok   

7,00 hod. - 15,00 hod.

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk